İngilizce Hazırlık Okulu

İngilizce Hazırlık Okulunun en önemli amacı öğrencilerimize yüksek öğrenim kurumlarının uluslararası standartlara uygun İngilizce dil bilgisi ve becerilerini kazandırmaktır. Onları hem kendi bölümlerine hem de mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamak bizim için önceliktir.